Công Nghệ

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel

Trong Excel, để phân cách các đơn vị trong số liệu, chúng ta có thể sử dụng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Vậy làm sao để chuyển dấu chấm thành dấu phẩy hoặc ngược lại?

Hướng dẫn chuyển dấu phẩy thành dấu chấm Excel

Trong bảng số liệu này đã sử dụng dấu phẩy để phân cách các đơn vị trên Excel. Yêu cầu đó là chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách đơn vị.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 1

Bước 1:

Tại giao diện Excel, chúng ta nhấn chọn vào biểu tượng Office rồi chọn Excel Options.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 2

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới bạn nhấn chọn vào mục Advanced rồi nhìn sang bên phải phần Use system separators, bỏ dấu tích. Sau đó bạn điền dấu chấm vào Decimal separator là các số thập phân và Thousands separator là các số hàng nghìn. Nhấn OK để lưu lại.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 3

Ngay sau đó dấu phẩy phân cách các đơn vị số trên Excel đã được chuyển sang dấu chấm.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 4

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng dấu chấm cho đơn vị phân cách thập phân và dấu phẩy cho phân cách hàng nghìn, tùy theo nhu cầu của người dùng.

Trên Excel 2003 thì thực hiện sẽ khác hơn. Tại giao diện nhấn chọn vào tab Tools rồi chon Options.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 5

Sau đó chuyển sang giao diện mới nhấn vào mục International và bỏ tích phần Use system separators. Cuối cùng bạn cũng thay đổi giá trị cho Decimal separator là các số thập phân và Thousands separator là các số hàng nghìn cho nhau rồi xác nhận OK.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách số trên Excel 6

Về cơ bản, thao tác đổi dấu chấm sang dấu phẩy trên Excel với các phiên bản là như nhau, bạn cũng cần bỏ thiết lập phân tách tự động của hệ thống rồi tự điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của mình. Chúng ta có thể sử dụng cùng 1 loại dấu phân tách hoặc 2 loại dấu cùng lúc đều được.

Nguồn: https://quantrimang.com/cach-chuyen-dau-phay-thanh-dau-cham-tren-excel-151222
Back to top button
Close