Công Nghệ

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết

Google sống nhờ dữ liệu người dùng song người dùng lại không muốn điều หàყ.

Google sử dụng dữ liệu về vị trí người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Song nếu bạn không muốn bị Google theo dõi nhất cử nhất động, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các bước đơn giản dưới đâყ.

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 1

Nếu muốn chặn Google theo dõi hoàn toàn, bạn có hai tuỳ chọn.

Tắt tính năng theo dõi vị trí của điện thoại Android

Đây là phương áห có tính chất “huỷ diệt” bởi một khi kích hoạt nó sẽ chặn toàn bộ các ứng dụng trên điện thoại của bạn gửi đi hoặc nhận về các dữ liệu địa điểm, vị trí.

1. Mở ứng dụng Settings trên điện thoại Android.

2. Chọn “Location”.

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 2

3. Tắt chế độ ở đầu màn hình bằng cách gạt tay sang trái. Tuỳ chọn หàყ sẽ khiến từ On chuyển thành Off.

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 3

Tắt thiết lập “Location History” của Google

Bạn cũng có thể tắt chế độ Location History trong tài khoản Google. Điều หàყ sẽ tắt bỏ tính năng theo dõi địa điểm của tất cả các ứng dụng và dịch vụ Google chỉ bằng một cú gạt tay.

1. Trong ứng dụng Settings, chọn Google.

2. Chọn “Manage your Google Account.”

2. Chọn “Manage your Google Account.”

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 4

3. Ở trang tài khoản, chọn “Privacy & personalization.”

4. Ở mục Activity controls, chọn “Location History.”

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 5

5. Tắt Location History bằng cách đưa tuỳ chọn về bên trái.

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 6

6. Lúc หàყ, người dùng sẽ nhìn thấy trang Pause Location History. Trang หàყ sẽ giải thích rằng người dùng sẽ mất một số tính năng khi nhấn tiếp tục. Chọn “Pause” ở cuối trang. (Nút หàყ sẽ hiện ra sau khi bạn cuộn đến cuối trang).

Cách chặn Google theo dõi điện thoại Android bằng cách tắt các tính năng theo dõi vị trí của một ứng dụng Google cụ thể

Nếu bạn muốn một số ứng dụng không được theo dõi địa điểm của mình trong khi đó lại muốn cho phép một số ứng dụng khác làm điều หàყ, bạn có thể làm điều หàყ thông qua ứng dụng Settings trên điện thoại Android.

1. Chọn ứng dụng Settings.

2. Chọn “Location”

3. нãყ đảm bảo tuỳ chọn Location trên thiết bị được bật ở chế độ On.

4. Chọn “App permissions.”

5. Với ứng dụng muốn chặn theo dõi, nhấn vào Deny và nhấn xác nhận để chặn theo dõi.

Cách chặn Google theo dõi trên smartphone Android ai cũng nên biết 7

Thái Sơn_Saostar

Nguồn: https://saostar.vn/cong-nghe/cach-chan-google-theo-doi-tren-smartphone-android-ai-cung-nen-biet-202105090905541184.html
Từ khóa
Back to top button
Close